Kimler Endüstri Mühendisi Olabilir?

Öncelikle bu soruya Endüstri Mühendisi kimdir cevabıyla başlayabiliriz. İnsan, makine ve malzeme üçlüsünü tasarlayan, geliştiren ve kuran kişidir Endüstri Mühendisi oluşturduğu sistemin sonuçlarını göz önünde bulundurarak matematik, fizik ve sosyal bilimlerle birleştirip, çözümleyen kişidir. Endüstri Mühendisinin Diğer Mühendislerden Fark Endüstri Mühendisi diğer mühendislerden farklıdır. İnsana dayalı olması ve olaylara bütün olarak bakabilmesi, her alandaki yöneticinin bilimsel metotlarla, gereksinim duyduğu bilgiyi vermesi ve karar aşamasında yardımcı olması da Endüstri Mühendisini diğer mühendislerden ayıran özelliklerdendir. Kimler Endüstri…

"Kimler Endüstri Mühendisi Olabilir?"