Kösem Sultan Kimdir?

Tüm ünvanlarını içeren adıyla Haseki Mâh-Peyker Kösem Valide Sultan ya da tanınmış olduğu kısa adıyla Kösem Sultan, Osmanlı Devleti’nin bünyesinde yaşamış olan en zeki kadınlar listesinde bulunmaktadır. 1590 yılında Anastasya adıyla doğduğu bilinen Kösem Sultan’ın tam olarak doğum yeri ve uyruğu bilinmemektedir. Osmanlı sarayına Bosna Beylerbeyi tarafından gönderildiği için Rum ya da Boşnak olduğu rivayet edilmektedir. İstanbul’a gelip sarayda cariye olarak hizmet etmeye başlamasından çok kısa bir süre sonra I. Ahmed’in gözdeleri arasına girmiştir. Haseki…

"Kösem Sultan Kimdir?"